Introductie

De betekenis van het Oost-Afrikaanse woord Masomo is: lezen, leren, dierbare vriendschap en ook seksuele voorlichting. Belangrijke zaken in het leven voor ieder mens. Niet overal ter wereld hebben mensen vanzelfsprekend toegang tot onderwijs en gezondheidszorg, voedsel en werk.

Onze stichting wil met name kinderen helpen zich in hun eigen leefomgeving te ontwikkelen en een maatschappelijke positie te verwerven. Met uw hulp willen wij in enkele Afrikaanse landen kleinschalige en dus doelgerichte ondersteuning bieden in met name onderwijs en gezondheidszorg.

Draag direct je steentje bij !!

Doelstelling

Onze missie is het bevorderen van onderwijs aan met name meisjes en audiovisueel- of lichamelijk gehandicapte kinderen. In Afrikaanse samenlevingen zijn dit de meest kwetsbare groepen. Daarbij is het eveneens van belang om bij te ondernemen activiteiten zoveel mogelijk gebruik te maken van de aanwezige middelen en werkkracht in de omgeving en daarmee de lokale economie te stimuleren.

Werkveld

Het werkveld is in de brede zin het onderwijs en de gezondheidszorg voor kinderen en vrouwen.
Met name voor meisjes en vrouwen geldt dat zij nog slechter toegang hebben tot gezondheidszorg en onderwijs dan mannen.

Dat geldt nog meer als er sprake is van verstandelijke- of lichamelijke handicaps, waaronder audio visuele beperkingen.

ANBI

Stichting Masomo is door de fiscus erkend als een ANBI stichting.

Dat betekent dat giften aan de Stichting aftrekbaar zijn van de belasting zodra het totale bedrag aan giften boven uw drempel uitkomen.

Ook voor erfenissen en legaten geldt de ANBI regeling.

Nieuws

De laatste ins en outs

Afgerond

De website is af en grotendeels ingevuld. Regelmatig zullen er stukken toegevoegd worden.

Fotoalbum

Het fotoalbum is ge├»nstalleerd en ingesteld. De pagina wordt steeds aangevuld met nieuwe foto’s.