Om meer kinderen hun school af te kunnen laten maken, voor de ontwikkeling van het Child Development Centre, voor de ondersteuning van dove kinderen en jongeren naar een zelfstandig leven en voor nog veel meer, is uw bijdrage meer dan welkom. Ook een kleine bijdrage kan veel betekenen. Medicijnen om malaria te bestrijden reden levens. Maandverband voor meisjes betekent dat zij niet thuis hoeven te blijven als ze ongesteld zijn maar gewoon naar school kunnen.

Wat kunnen we met uw bijdrage doen

Bijvoorbeeld:

€ 1    schoolmateriaal, basic
€ 2    een voedingspakket
€ 2    een pak maandverband
€ 5    een anti-malaria kuur

€ 10   een antibiotica kuur

€ 10   een muskietennet geimpregneerd

€ 15   een bevalling in een health centre

€ 50   een bevalling in een ziekenhuis

€ 150  1 jaar basisschool
€ 320  1 jaar instuut voor dove kinderen

€ 400  1 jaar middelbare school

€ 400   1 jaar beroepsonderwijs

Periodiek of eenmalig

Zowel eenmalige giften als periodieke bijdragen zijn van harte welkom. Periodieke giften maken een financiële planning en een “adoptie” van een schoolkind gemakkelijker.

Eenmalige giften komen vaak van mensen die ‘zelf alles al hebben’  en het geld dat ze voor hun verjaardag krijgen storten. Ook collectes in kerken voor goede doelen of bij begrafenissen zijn welkom.

Delen van kennis en kunde

U kunt ook doneren door uw expertise op het vlak van ICT, communicatie of fondsenwerving ten dienste te stellen aan Stichting masomo.