Via stichting masomo kunt u op afstand kinderen ondersteunen of ‘adopteren’. Wij werken samen met een kleine organisatie in Uganda die (wees)kinderen ondersteunt.

Schoolgeld:
Stichting masomo ondersteunt kansarme kinderen door het mogelijk te maken dat zij naar school kunnen.
Dat zijn vaak weeskinderen maar ook kinderen met een lichamelijke of audiovisuele handicap.

School voor dove kinderen:
In een van de armste gebieden in het westen van Uganda is helemaal geen onderwijs beschikbaar voor dove-, slechthorende-, blinde- of slechtziende kinderen. Gevolg is dat de kinderen meestal helemaal niet naar school kunnen. De dichtstbijzijnde speciale school voor deze kinderen vergt anderhalve dag reizen. De kosten zijn voor deze ouders veel te hoog. Met name (alleenstaande) ouders met dove kinderen weten de weg naar onze lokale contacten goed te vinden. Inmiddels zijn via onze Stichting al meer dan 10 kinderen in de gelegenheid gesteld om de basisschool te volgen. Twee kinderen hebben vervolgonderwijs gehad. Één van hen heeft haar diploma’s voor naaister gehaald (zie fotopagina).

Op verzoek van onze counterpart Rena in Uganda (zie onder Over Rena), zullen we indien de middelen dat toelaten, ook andere kinderen met een handicap gaan ondersteunen.

Child Development Centre:
Om meer structurele ontwikkeling van het gebied mogelijk te maken, heeft onze zusterorganisatie Rena al veel geïnvesteerd in vooral onderwijs en gezondheidszorg. Waar mogelijk met speciale aandacht voor de meest kwetsbare groepen in de samenleving: vrouwen en kinderen.
Stichting masomo heeft Rena ondersteund in het realiseren van een Child Development Centre (CDC), een plek waar kinderen en jongeren naar school kunnen, een vak kunnen leren en voorbereid worden op een zelfstandig bestaan.

Kleine projecten:
Sinds de oprichting van Stichting masomo, zijn wij betrokken geweest bij meerdere kleine projecten. Bijvoorbeeld:

  • Een kippenproject: de bouw van een kippenren, de aanschaf van kippen en het salaris voor een vrouw die verantwoordelijk was voor de zorg. Het doel was een aanvulling op het dieet van de jongeren dat voornamelijk uit kookbanaan en bruine bonen bestaat, en óók hen te leren hoe kippen gehouden worden.
  • Een beddenproject: voor de slaapzalen van bovengenoemde school 100 stapelbedden laten maken door plaatselijke timmerlieden, de aanschaf van matrassen en muskietennetten.
  • Het inrichten van een bibliotheek van deze school: aanschaf van studieboeken voor de boek-uitleen aan leerlingen.
  • Bijdrage aan de inrichting van het lokale Health Centre zoals medische basisapparatuur, medische en verpleegkundige boeken en medicijnen.
  • Financiële ondersteuning van jongeren die na hun opleiding hun eigen bedrijfje starten. Zoals bijvoorbeeld naai- en breimachines en een voorraadje stoffen en garens.
  • Bijdragen via Rena aan meerdere scholen in deze regio ten behoeve van essentiële zaken voor leerlingen zoals anti-malaria medicijnen, extra voeding, maandverband, schriften en pennen, enzovoort.

Over Rena:
Voor de projecten in Uganda werkt Stichting masomo samen met RENA Uganda.

RENA Uganda  (Rwenzori East Neighbours Association) is een kleine locale NGO, gecertificeerd en geregistreerd in westelijk Uganda. RENA is de initiator van de Vocational School in Mahyoro District. Voor deze school heeft masomo verschillende projecten uitgevoerd.

Rena heeft ook de initiatieven genomen voor een klein gezondheidscentrum, een maismolen en het verbouwen van groenten en fruit. Zowel voor eigen consumptie als om in een deel van het inkomen te voorzien.